MUSAPELIT.FII
Lisää iloa musiikin oppimiseen


TOISTAMALLA OPITTAVIA ASIOITA OPPIMINEN SYVENEE! PELIN AVULLA MOTIVAATIOTA TOISTAMISEEN.

Soittamaan oppiminen itsessään on hauskaa puuhaa, mutta aina ei ole hauskaa toistaa opittuja asioita, KOSKA TOISTAMINEN ON USEIN MELKO TYLSÄÄ. Ainakin itse, jos saisin valita, niin mieluiten oppisin uusia asioita ilman puurtamista ja toistamista. Valitettavasti se harvemmin on mahdollista. Tämän takia lähdin kehittelemään pelejä, jotka motivoivat lasta opittavien asioiden toistamiseen. Pelit on innostavia ja positiivisesti koukuttavia! Niiden avulla rutiini löytyy toistamisen kautta, niin nuotin lukuun, rytmien ja melodioiden hahmottamiseen, teorian oppimiseen, eri sävyjen löytymiseen omasta instrumentista jne. Johtoajatukseni on ollut saada siis musiikin oppimistilanteista maksivaalisen hauskoja lapsille! Opetusfilosofia jota toteutan opetustyössäni ja pelisuunnittelussa on Paul Harrisin kehittämä ns. Simultaneous Learning filosofia. Siinä olennaista on kehittää oppilaiden musiikillisia valmiuksia kokonaisvaltaisesti. Ko filosofiassa oleellista on myös säilyttää oppimisympäristö aina positiivisena ja semmoisena, että oppilaat kokevat oppimisen helpoksi ja hauskaksi. Opittavat kokonaisuudet voidaan ensin pilkkoa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi ja harjoitella niittä irrallaan, ennen kuin yhdistää isompaan kokonaisuuteen kuten uuteen musiikkikappaleeseen. Kehittämien pelien avulla voi harjoitella musiikkikappaleista irrallisina esim rytmejä, sävyjen löytämistä omasta instrumentista, nuotinlukua jne.