1633072688132_kansikuva-ppqwqa.jpg-me

MUSAPELIT
-Oppimisen tueksi

1633072936148_s%C3%A4vellajikuva-sz5psg-s7ofxm.jpg-me

Fi­lo­so­fiam­me on tehdä musiikin opis­ke­lus­ta lapselle hauskaa ja tois­ta­mi­seen in­nos­ta­vaa. Seu­ra­pe­lien avulla opittavia asioita tulee kuin huo­maa­mat­ta tois­tet­tua ja oppiminen tehostuu

.

1642511853097_musapelit-%20logo-me.jpg

MUSAPELIT -Iloa musiikin opis­ke­luun seu­ra­pe­lien kautta

Aivan uu­den­lai­nen op­pi­ma­te­ri­aa­li­sar­ja on ke­hit­teil­lä!  Tälle si­vus­tol­le on juuri avautunut  verk­ko­kaup­pa, josta voit ostaa musiikin oppimisen eri osa-alueita ke­hit­tä­viä pelejä ope­tus­käyt­töön tai op­pi­laal­le ko­ti­har­joit­te­lun tueksi. HUO­MAAT­HAN ETTÄ PELIT OVAT VIELÄ KE­HIT­TE­LY­AS­TEEL­LA JA NIITÄ EI OLE VIELÄ TUO­TE­TUR­VAL­LI­SUUS­TES­TAT­TU, SIKSI PELIT VAIN AIKUISEN VAL­VON­NOS­SA, EIKÄ ALLE 3 VUO­TIAIL­LE. NÄISSÄ KO­KEI­LU­VER­SIO­PE­LEIS­SÄ ON 6KK PA­LAU­TUSOI­KEUS JA TOIVON ETTÄ ANNAT PA­LAU­TET­TA PELEISTÄ SEURAAVAN LINKIN KAUTTA. Mikäli löydät virheitä peleistä, niin in­for­moit­han minua, niin korjaan virheet ja lähetän ve­loi­tuk­set­ta korjatun pelin käyttöösi.


LINKKI KÄYT­TÄ­JÄ­KO­KE­MUS­KY­SY­LYYN 


LATAA VE­LOI­TUK­SET­TA TEH­TÄ­VÄ­KOR­TIS­TO, joka sisältää 28KPL leikkiä tai peliä soit­to­tun­ti­käyt­töön.

TER­VE­TU­LOA VERK­KO­KAUP­PAAN TÄSTÄ LINKISTÄ

Voit rää­tä­löi­dä pe­li­salk­kusi ope­tus­tar­pei­ta vas­taa­vak­si ja valita pe­li­salk­kuusi  semmoiset pelit, mistä uskot olevan hyötyä ope­tus­työs­sä­si.  Osa peleistä on suunnattu alle kou­lui­käi­sil­le lapsille ja osa sitten vähän isommille.  Pelejä on niin aloit­te­li­joi­ul­le, kuin hieman ko­ke­neem­mil­le­kin, mutta pääpaino siis musiikin al­keis­o­pe­tuk­ses­sa alkeista PT 1 asti, 

Vaikka op­pi­ma­tei­aa­li­sar­ja on kehitetty en­sisi­jas­sa in­stru­ment­ti- ja lau­luo­pet­ta­jien, sekä musiikin hah­moai­nei­den opet­ta­jien tar­pei­siin, niitä voidaan pelata myös ko­ti­har­joit­te­lu­ti­lan­tees­sa, mikäli perheestä löytyy musiikin alkeita hal­lit­se­via pelaajia 2 tai enemmän.   

Pe­li­pa­ke­tit

1633072881612_pelilautakuva-w6o5s9.jpg-me

Teorian opis­ke­luun....

Musiikin teoria -aiheisissa peleissä opetellan hauskojen seurapelien kautta musiikin teoriaan liittyviä aihe-alueita, kuten sävelnimiä, intervalleja, aika-arvoja jne

1633074697770_ympyr%C3%A4kuva.jpg-me

Soit­ta­mi­seen...

Osa peleistä on kehitetty soittimen alkeisopetukseen. . Pelien avulla opetellaan nuotinlukua, melodisten kulkujen hahmottamista omalla soittimella, oman soittimen hallintaa, erilaisten sävyjen löytämistä omasta instrumentista, improvisointia jne.

1633072688132_kansikuva-ppqwqa.jpg-me

Musiikin hah­mot­ta­mi­seen...

Näiden pelien avulla  opettelet hauskalla tavalla rytmien- , melodioiden, -sävyjen ym  hahmottamista. Pelit soveltuvat useamman intsrumentin alkeisopetukseen tai pienten muharyhmien opetukseen.

1633348418268_musasana.jpg-me
1641305675876_lumiukko-me.jpg

OTA YHTEYTTÄ:
Anna-Mari Ablouh, ViuluVei tmi


musapelit.fi

info@musapelit.fi

+358443531681

Fallkullantie 3 J 107, Helsinki

PELIT JA PE­LI­SAL­KUT

Alla esittelyt yk­sit­täi­sis­tä peleistä / pe­li­pa­ke­teis­ta. Huomioi että yksillä korteilla tai pe­lia­lus­tal­la voi pelata useampaa eri peliä! Kokoa oma, tar­pei­ta­si vastaava pe­li­pa­ket­ti­si tai valitse joku valmiista pa­ke­teis­ta.  Klik­kaa­mal­la os­tos­kär­ryn kuvaa pääset verk­ko­kaup­paan tutus­tu­maan peleihin tarkemmin.

Me­lo­dia­pa­li­kat -kuu­tio­pa­la­pe­li

Näistä puupalikoista löytyy kuuden tutun laulun melodiat. Löydätkö melodiat? Voit myös arpoa ihan uuden laulun paikoista! Tätä peliä voi pelata yksinäänkin.

1649072070819_palikat-me.jpg

Nuo­tin­lu­ku­bin­got

PRIMAVISTA-NUOTINLUVUN TREENAAMISEEN. BINGOPELIT OPETTAA MYÖS SOIVAN KUULOKUVAN YHDISTÄMISTÄ KIRJOITETTUUN NUOTTIKUVAAN.


Peli toimii bingon- taiu ristinollan säännöillä. Vuorotellen pelaajat nostavat nostopakasta kortin, soittavan sen näyttämättä korttia muille pelaajille ja muut pelaajat koittavat löytää 3x3 asetelmaan laitetuista korteistaan kuulokuvan perusteella ko melodian ja saavat kääntää ko kortin. Voittaja se joka saa ensin käännettyä 3 perättäistä.


Voit valita haluatko bingon D-duurissa (d1-a1) vai C-duurissa (c1-c2). G-klaavissa vai f-klaavissa, Sävellaji kannattaa valita sen mukaan, mistä sävellajista kullekin soittimelle on helpoin aloitta nuotinluku. Aivan nuotin luvun alkeita varten on helpotettuja meldiabingo, jossa kussakin kortissa on vain 4  DO-SO  säveltä (d-duurissa). Jos sinulle on tärkeää, että pystyt pelaamaan bingoa nuottitelineeltä, voit valita magneetikortit, joiden mukana tulee magneetti pelialusta. Uutena myös helpp rytmibingo, joka soveltuu minkätahansa soittimen alkeisopetukseen. Uutena myös alkeisviululle vapaakielibingo

1647606914503_dbingokuva1-me.jpg

Kon­sert­ti­la­vo­jen tähti  -lautapeli

TÄLLÄ PELILAUDALLA VOITTE PELATA KOLMEA ERILAISTA PELIÄ! Voitte opetella sen kautta joko aika-arvoja, intervalleja tai duuri-/molliasteikoita laulamaan / soittamaan

Heitä noppaa ja kulje eteenpäin aika-arvoilla tai intervallein. tai asteikon sävein. asteittain Jos hyvin käy, voit päästä pomppa-ruutuun, josta saat hypätä seuraavan pomppaan. Toivottavasti et joudu Da capo al fine. -ruutuun. Soveltuu eri soittimien opetusmateriaaliksi.1633072881612_pelilautakuva-w6o5s9.jpg-me

Musiik­ki­sa­na­kor­tit

 OEPETTELE MUSIIKKISANASTOA JA ERI SÄVYJEN LÖYTÄMISTÄ INSTRUMENTISTASI  NÄIDEN PELIKORTTIEN AVULLA


Musiik­ki­sa­na­kor­teil­la voi pelata ainakin neljää  erilaista peliä; bingoa, arvauspeliä, mikä sana puuttuu -peliä tai muistipeliä. 

1633348418268_musasana.jpg-me

Ryt­mi­kor­tit

OPETELKAA RYTMIEN TAPUTTAMISTA / TITITOIMISTA / SOITTAMISTA HAUSKOILLA RYTMIKORTEILLA


Näistä korteista saat  hauskan rytmidominon, rytmibingon tai rytmien arvauspelin! Monta peliä samassa paketissa! Soveltuu eri soittimien opetusmateriaaliksi


Aloitteleville rytmien oppijoille, on oma rytmibingo.  Huom Aloittelijan rytmikorteilla ei voi pelata rytmidominoa.

1649777752858_rytmibingokuva-me.jpg

Pe­li­salk­ku viulun al­keis­o­pe­tuk­seen

Pelipaketti sisältää valkoiman pelejä, jotka on räätälöity viulun soiton alkeisopetukseen.  Pelit on suunnattu pääasiassa pienille lapsille.. Paketissa on niin asentoja harjoittavia pelejä, kuin nuotinlukuun valmentavia pelejä.  Lisäksi  pakettiin kuuluu viululeikkipussi, jossa on lähes 20 erilaista leikkiä, joita leikimällä tuetaan musiikin oppimista ja hahmottamista, asentoja  itse-ilmaisua, improvisaatiota jne.

1633074697770_ympyr%C3%A4kuva.jpg-me

RYT­MI­SU­DO­KU

Tätä peliä voi pelata yksin tai kahdestaan. Tämän peli auttaa sisäistämään tahtiviivojen ja tahtiosoitusten merkityksen. Tarkoituksena on koittaa täyttää ruudukko rytmikorteilla, sekä tyhjillä korteilla, niin että riveille syntyy joko 4/4  (tai 3/4 -tahteja). Koita saada  vaaka- tai pysty –tai diagonaalisuuntaan niin monta täydellistä tahtia kuin pystyt. Ruudukon kaikki ruudut pitää täyttää. Korteissa on rytmejä, jotka vievät joko ¼ -nuotin, ½- nuotin tai pisteellisen ½ - nuotin verran aikaa.  Tyhjiä kortteja tarvitaan esim . jos täytät riviä vaikkapa kahdella puolinuotilla, niin silloin koriville tarvitaan yksi tyhjä. Peli on valmis kun ruudukon kaikki ruudut on täytetty.

1649776821582_SUDOKU-me.jpg

C-duuripeli

Tämän pelin avulla opettelet C-duurin sävelnimet ja opit sijoittamaan ne viivastolle, joko g- tai F-klaavissa. Soveltuu pelattavaksi ennen asteikkopeliä / sävellajipeliä.


Peli sisältää onnenpyörän, pelialustat ja taulutussit. Soveltuu useammalle eli intrumentille!

1641480601772_c%20duuri-me.jpg

Sä­vel­la­ji­kor­tit + on­nen­pyö­rä ja pe­lia­lus­tat as­teik­ko­pe­liin

Tässä sävellajipaketissa on 2 peliä yhdessä paketissa. Pelkillä korteilla voitte pelata sä­vel­la­ji­kort­ti­pe­liä, jossa on mukana 30 sävellajia. Neljää maata: #-duurit, #-mollit, b-merkkiset mollit ja b- merkkiset duurit.  Tämän korttipelin avulla opettelet sävellajeja ja samoilla korteilla voit opetella asteikkopeliä, kun otat mukaan peliaslustat ja onnen pyörän. Peli soveltuu useamman elri instrumentin opetuksen lisämateriaaliksi.

1641485446675_s%C3%A4vellajikortit-me.jpg

Pelit 5-kielisen kanteleen ope­tuk­seen

Kanteleen alkeisopetuksen nuotinluvun treenaamiseen räätälöityi pieni bingopelipaketti. Sisältää 4 erilaista bingoa.  3 eri tasoista melodiabingoa ja helpon rytmibingon. Kortit on magneettipaperia, jotta voit pelata me­tal­li­nuot­ti­te­li­neel­lä tai mag­net­ti­pe­lia­lus­tal­ta, joka sisältyy pakettiin.

1647606114398_helppomelodiabingokuva1-me.jpg

Pe­li­pa­ket­ti pienten muha-ryhmien ope­tuk­seen

Tässä pelipaketiisa on valkoima pelejä, jotka on räätälöity pienehköjen ryhmien opetuksen oheismateriaaliksi.  

1641485196590_bingokuva2-me.jpg

Pelit pianon soiton al­keis­o­pe­tuk­seen.

Tämän valikon alta löydät pianon alkeisopetukseen  soveltuvia pelejä.  Klikkaamalla ostoskärryn kuvaa pääset verkkokauppaa tutustumaan peleihin.

1644921504849_pianobingo3-me.jpg

Pelit sellon soiton al­keis­o­pe­tuk­seen.

Tämän valikon alta löydät sellon alkeisopetukseen  soveltuvia pelejä.  Klikkaamalla ostoskärryn kuvaa pääset verkkokauppaa tutustumaan peleihin.

1652792307355_sellobingokuva-me.jpg

Copyright ViuluVei Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.